oktober 11

Midtvejsstatus i kommunalbestyrelsen for SocialKonservative

0  KOMMENTARER

Midtvejsstatus i kommunalbestyrelsen for SocialKonservative

Midtvejs

Vi er nu næsten midtvejs i denne valgperiode og vi har ganske nyligt vedtaget Hørsholm Kommunes budget for 2024. Det er efter min opfattelse tid til at reflektere over den politiske situation. Hvordan kunne SocialKonservative tænke sig, at de næste to år skal forløbe? Hvor skal vi hen, og hvordan kommer vi derhen?

Budget 2024-27

Den netop overståede budgetproces endte med forlig mellem alle 19 kommunalpolitikere. I sig selv rigtigt godt. Men processen før forhandlingsstart, da administrationen fremlagde sine spareforslag, var, efter min opfattelse, uanstændig.

Alt for mange af vores ældre blev gjort bange for, at deres aktivitetscenter skulle spares væk, og at deres hverdag ville blive spoleret. Som SocialKonservativ brugte jeg mine kræfter på at kæmpe for noget – særligt ældre og 0-6 års børn. Andre partier i budgetprocessen brugte kræfterne på at bekæmpe noget!

Forslag til fremtidig budgetproces

SocialKonservative vil opfordre borgmesteren til at vende budgetprocessen på hovedet. Politikerne bør starte med at melde ud, hvad de vil kæmpe for, og hvor de ser mulighed for besparelser. Efter min opfattelse offentligt tilgængeligt. Budgetprocessen skal være transparant for Hørsholms borgere, så de tydeligt kan fornemme, hvem der kæmper hvilken sag.

Borgmesteren vil kunne danne sig overblik over hvad partierne ønsker, og hvor de kan acceptere besparelser. Efterfølgende går borgmesteren og direktionen i gang med at udarbejde et budgetforslag, som selvfølgelig skal i høring hos borgerne. Vi vil forhåbentligt nemmere kunne undgå unødige uvirkelige regnearks-spareforslag, som skaber utryghed. 

Skat og brugerbetaling – en ægte krone

Ofte hører man borgere sige: Kan vi ikke bare sætte skatten en smule op, så kommunen har penge til det hele? Nej, det kan vi desværre ikke!

Hvert år fastsætter den siddende finansminister et øvre loft for, hvor meget Hørsholm Kommune må bruge på drift. Vi bruger alle de penge, vi må. Derfor er de eneste to værktøjer vi kan bruge: omprioritering af eksisterende omkostninger eller brugerbetaling.

Efter min opfattelse er vi nødsaget til at slanke den kommunale organisation. Der sidder ingen på rådhuset, som ikke gør en flot arbejdsindsats. Hvis vi skal skære i ledelse og de administrative omkostninger, kræver det, at vi politikere ønsker færre opgaver udført. Mindre detailstyring fra rådhuset.

Brugerbetaling er ikke altid populært. Men hvis vi skal undgå at sende alle vores penge til andre kommuner, så er vi nødsaget til at indføre brugerbetaling. Hele brugerbetalingskronen bliver til fordel for vores lokale borgere. Undskyld udtrykket: En ægte krone! Modsat en skattekrone hvor en stor del videresendes til andre kommuner.

Hurtige statements – ikke prioriteret:

 • Som hovedregel ingen daginstitution i Hørsholm bør have flere end 100 børn indskrevet.
 • Kommunen investerer på sigt mange millioner i Rungsted Havn. Derfor skal vi have bybus til havnen så alle byens borgere kan komme derned.
 • Kommunens aktivitetscentre – Aktivhuset Selmersbo, Breelteparkens Dagcenter og Sophielund Aktivitetscenter – er succesfuld forebyggelse, sundhedsfremme og bekæmpelse af ensomhed. Derfor er det særdeles vigtigt at udvikle stederne frem for afvikle.
 • Kulturen skal komme nede fra og op! Mere borger, mindre kommune.
 • Det nye koncept med mere borgerinvolvering, som kommunalbestyrelsen har besluttet, for Trommen bør indføres snarest. Mere kultur – mindre administration!
 • Alle vores institutioner som skoler, børnehaver, plejehjem bør frisættes. Ikke bare fra administration og ledelse på rådhuset – også fra lokalpolitikeres detaillovgivning. Rungsted Havn er frisat og fungerer fortræffeligt.
 • Kommunalbestyrelsen bør forenkle den bevarende Lokalplan 143. Lokalplanen koster for meget i sagsbehandlingstid. En omkostning som bør begrænses.
 • Det er godt at budgettet for 2024 tager fat i ønsket om at øge fagligheden i vores daginstitutioner med flere uddannede pædagoger.
 • Hørsholm bør have et tilbud til unge mellem 14 og 17 år. Kommunen skal fastlægge rammer. De unge skal høj grad selv udfylde rammerne.
 • SocialKonservative mener for at fastholde medarbejdere i pleje- og omsorgsområdet, bør vi prioritere faglighed i medarbejdernes daglige arbejde. Faglighed er vigtigt. Vi uddanner vores medarbejdere til en høj grad af faglig stolthed, så nytter det ikke, at tiden i virkeligheden er utilstrækkelig. 
 • Det var godt vi fik skrottet byggeriet ved Kokkedal Station. Gerne nybyggeri rundt i kommunen, men vi skal kunne se Hørsholm i nyt byggeri. Vi skal bygge en bedre by, ikke en anden by.
 • Vi må alle sammen gøre noget for klimaet, det er jo de næste generationer, det drejer sig om. Det koster mange penge. Men vi skal tænke klima ’hele vejen rundt’. Det duer ikke, at vi gerne vil begrænse hakkebøfferne til vores ældre hjemmeboende borgere og på samme tid rive en daginstitution ned – frem for at renovere den. Renovering af bygninger er langt, langt mere klimavenligt og i øvrigt billigere.
 • Hørsholm har en god folkeskole! En dyr folkeskole! Det skal vi bevare, for det er alle pengene værd!

Åben for dialog

Ønsker du mere information eller en snak, kontakt Thorkild Gruelund, 40505340 eller thg@horsholm.dk

Loved this? Spread the word


du kan spørge os om alt

0 of 350
0 of 350

Når du indsender et spørgsmål, bliver din email registreret hos os, og vi vil i beskedent omfang holde dig orienteret om nye tiltag hos socialkonservative. Du kan til enhver tid anmode om at få slettet dine personlige oplysninger. Det sker meget nemt med en e-mail til info@socialkonservative.dk