Kandidater

Thorkild Gruelund 03135

Thorkild Gruelund

73 år. Spidskandidat.

Politisk aktiv i tæt på 60 år i Det Konservative Folkeparti og Konservativ Ungdom.

Kommunalbestyrelsesmedlem i 26 år og tidligere folketings- kandidat.

Sidste år blev jeg ekskluderet og tvunget til at forlade mit gamle parti.

Jeg har derfor stiftet de SocialKonservative. Vi er et lokalt borgerligt parti med solide rødder i Hørsholm, hvor vi deler mange af de Konservatives synspunkter.

Men dannelse, ordentlighed og en anstændig social grundholdning er helt afgørende for os.

René 'Nisse' Christensen

54 år. Har levet hele mit liv i Hørsholm.
3. generation. Gift. 4 voksne børn og et barnebarn.

I min fritid er jeg fodboldtræner i Taarbæk IF. Og har tidligere også med masser af succes været træner i HUI.

Jeg er Cand. Merc og har en lang baggrund med Salg & Forretningsudvikling. Ligesom en diagonalaflevering på fodboldbanen er jeg i gang med at skifte retning og ved at etablere mig som ”The Yes-Man”. Her vil jeg være mentor for børn og unge.

Jeg er stolt af at bo i Hørsholm og stiller op til kommunalvalget, fordi jeg brænder for at gøre Hørsholm til et endnu bedre sted at bo.

Hørsholm er en lille kommune. Og som et lille fodboldland skal vi spille sammen. Både i kommunalbestyrelsen og med borgere.

Josefine Sanne

34 år, uddannet sygeplejerske.

Jeg er mor til to børn i skolealderen. Jeg er frivillig holdleder i min søns fodboldklub i HUI gennem flere år, også er jeg opvokset i Hørsholm.

Jeg har sideløbende med mit arbejde som sygeplejerske læst jura gennem nogle år, og har valgt at kombinere disse fag med en kandidat i socialt arbejde, som jeg nu er påbegyndt.

Jeg interesserer mig rent politisk for hvorledes Hørsholm skal udvikle sig – særligt ved børn og unge, herunder kultur / skole og fritid samt sundhed og ældre.Christoffer Henriksen

51 år. 

Verner Knudsen

82 år. Uddannet elektroingeniør og nu pensionist.
 
Jeg har været ansat i 2 store jyske virksomheder Lego og Arla Foods og har siddet i bestyrelser, bl.a. i et større olieselskab.

Jeg har været næstformand i Ældre Sagen i Hørsholm, og er nu medlem af Hørsholm Seniorråd.

Jeg stiller op fordi, at Hørsholm har potentiale til at blive en meget bedre by til gavn for alle byens borgerne.


Det betyder bl.a, at vores grønne områder skal bevares, også ved Kokkedal Station. Den ældrepolitik, der er vedtaget for meget længe siden, skal gennemføres. Ingen venteliste til plejehjem. Økonomien skal revurderes. Herunder reducere forbruget af konsulenter.

Hørsholm skal udvikles i et tempo, så både politikerne, administrationen og borgerne kan følge med. Der være en tæt, åben og saglig dialog mellem politikerne og borgerne i Hørsholm. Der skal være meget mere åbenhed i forhold til borgerne.

Vibeke Hindsberg

73 år. Single. Var gift med Henning indtil hans død i 2019. Har været bosat i Hørsholm siden 1971. Har to børn, som begge har familie.

Jeg har været selvstændig i 28 år, med bl.a. Mini Byggeland/Kop & Kande i Kongevejs-Centret. Et arbejdsliv der har givet mig så meget positivt indhold og kontakt til byens borgere.

Politisk ønsker jeg at kunne medvirke til et godt og trygt Hørsholm, hvor det også skal være en glæde at gå på arbejde. 
Det er lysten, der driver værket.

Vuggestuer og børnehaver skal have kvalificeret personale og en normering, så det enkelte barn får omsorg og opmærksomhed.

Ungdommen skal have klubber og opholdssteder, hvor de under opsyn kan udfolde sig.

Der må ikke mangle beskyttede boliger og på plejehjem skal der være muligheder for et værdigt liv. 

Personalet i institutioner og ældreplejen må ikke være hårdt presset, så det går ud over omsorgen. 

Anders Kinnerup

65 år. 

Thomas Kent Larsen

57 år. 

Gitte Sorrn-Friese

49 år. Opvokset i Hørsholm og vendte tilbage sidste år. Ude godt men hjemme bedst. Jeg bor sammen med min kommende mand Peter og vores 4 sammenbragte teenagebørn.
 
Jeg arbejder til dagligt, som afdelingsleder i en daginstitution og har sideløbende uddannet mig til naturvejleder.

Mit hovedfokus er det gode børneliv og udvikling af læringsmiljøer.


Ordentlige normeringer er en nødvendighed. Færre voksne der skal bruge tid på dokumentation, møder mv. Mere selvstyring tilbage til institutionerne. 

Generelt skal der fokus på hvordan et folkeligt engagement skaber værdi i en kommune. Ejerskab og medindflydelse gælder også her.

Ungdomstilbud til de 14-17 årige, så de kan føle at Hørsholm også er en by for dem og deres sociale liv.


Kjeld Flemming

85 år. 

Ella Andersen

84 år.

>