Kandidater ved kommunalvalget 2021

Thorkild Gruelund 03135

Thorkild Gruelund

Boet sammen/gift i tæt på 50 år med Anne Gruelund tidligere børnehaveklasseleder. To døtre Signe og Marie med fem børnebørn og en søn Nikolaj fra et tidligere forhold, som har to døtre. Vores familie består også af en lille skottehund Fie.

Har været selvstændig restauratør i 43 år. I samme periode har jeg solgt hobbydrivhuse for Juliana A/S i 13 år. Sælger juletræer - men mest til jul.

Politisk aktiv i tæt på 60 år i Det Konservative Folkeparti og Konservativ Ungdom.

Kommunalbestyrelsesmedlem i 27 år og folketingskandidat til valget i 2015.

Ragede uklar med mit gamle parti. Primært på baggrund af en retssag mellem os og Hørsholm Kommune. Min hustru og jeg vandt sagen i 2018.
 
Jeg tænder på lokalpolitik. Hørsholm er min by. Det er utroligt spændende at deltage i beslutninger om drift og udvikling af den by, man selv er en del af. Jeg har derfor sammen med gode lokale kræfter stiftet SocialKonservative. Vi er et lokalt borgerligt parti med solide rødder i Hørsholm.

Særlige emner for SocialKonservative i Hørsholm er byudvikling på anstændig vis. Svage ældres vilkår. 0-6 års børn og (manglende) aktiviteter for unge 13-17 år gamle. Dannelse, ordentlighed og en anstændig social grundholdning er helt afgørende for SocialKonservative.

René 'Nisse' Christensen

54 år. Har levet hele mit liv i Hørsholm.
3. generation. Gift. 4 voksne børn og et barnebarn.

I min fritid er jeg fodboldtræner i Taarbæk IF. Og har tidligere også med masser af succes været træner i HUI.

Jeg er Cand. Merc og har en lang baggrund med Salg & Forretningsudvikling. Ligesom en diagonalaflevering på fodboldbanen er jeg i gang med at skifte retning og ved at etablere mig som ”The Yes-Man”. Her vil jeg være mentor for børn og unge.

Jeg er stolt af at bo i Hørsholm og stiller op til kommunalvalget, fordi jeg brænder for at gøre Hørsholm til et endnu bedre sted at bo.

Hørsholm er en lille kommune. Og som et lille fodboldland skal vi spille sammen. Både i kommunalbestyrelsen og med borgere.

Josefine Sanne

34 år, uddannet sygeplejerske.

Jeg er mor til to børn i skolealderen. Jeg er frivillig holdleder i min søns fodboldklub i HUI gennem flere år. Jeg er opvokset i Hørsholm.

Jeg har sideløbende med mit arbejde som sygeplejerske læst jura gennem nogle år, og har valgt at kombinere disse fag med en kandidat i socialt arbejde, som jeg nu er påbegyndt.

Jeg interesserer mig rent politisk for hvorledes Hørsholm skal udvikle sig – særligt ved børn og unge, herunder kultur / skole og fritid samt sundhed og ældre.Christoffer Henriksen

51 år. Gift med Janne (norsk). Far til to børn, En pige 13 år og en dreng 9 år. 

Jeg har boet i Hørsholm siden 2008 og har gennem arbejde i forældreråd i mine børns institutioner, fået indsigt i børne og unge området. Jeg har børn i både folkeskole og privatskole.

Jeg er uddannet bygningskonstruktør og arbejder i entreprenør-branchen (ca. 25 års erfaring).

Politiske mærkesager:

Kvalitet og stabilitet på pasningsområdet. Rigtig normering og at den fastholdes år efter år.

Lejrskole og svømmeundervisning skal være en selvfølge år efter år og skolebestyrelserne skal arbejde med skolernes forsatte udvikling.

Ungdomsklub med og for de unge 13 årige – og op. 

Byudvikling som bliver realiseret sammen med og for borgerne i Hørsholm. 

Kloakseparering er en bunden opgave, derfor er der ikke brug for nyt rensningsanlæg - men en arkitektonisk forskønnelse af det vi har. Ligeledes skal der laves udløbsledning flere KM ud fra kysten, så vi sikrer badevandskvaliteten.

Verner Knudsen

82 år. Uddannet elektroingeniør og nu pensionist.
 
Jeg har været ansat i 2 store jyske virksomheder Lego og Arla Foods og har siddet i bestyrelser, bl.a. i et større olieselskab.

Jeg har været næstformand i Ældre Sagen i Hørsholm, og er nu medlem af Hørsholm Seniorråd.

Jeg stiller op fordi, at Hørsholm har potentiale til at blive en meget bedre by til gavn for alle byens borgerne.


Det betyder bl.a, at vores grønne områder skal bevares, også ved Kokkedal Station. Den ældrepolitik, der er vedtaget for meget længe siden, skal gennemføres. Ingen venteliste til plejehjem. Økonomien skal revurderes. Herunder reducere forbruget af konsulenter.

Hørsholm skal udvikles i et tempo, så både politikerne, administrationen og borgerne kan følge med. Der skal være en tæt, åben og saglig dialog mellem politikerne og borgerne i Hørsholm. Der skal være meget mere åbenhed i forhold til borgerne.

Vibeke Hindsberg

73 år. Single. Var gift med Henning indtil hans død i 2019. Har været bosat i Hørsholm siden 1971. Har to børn, som begge har familie.

Jeg har været selvstændig i 28 år, med bl.a. Mini Byggeland/Kop & Kande i Kongevejs-Centret. Et arbejdsliv der har givet mig så meget positivt indhold og kontakt til byens borgere.

Politisk ønsker jeg at kunne medvirke til et godt og trygt Hørsholm, hvor det også skal være en glæde at gå på arbejde. 
Det er lysten, der driver værket.

Vuggestuer og børnehaver skal have kvalificeret personale og en normering, så det enkelte barn får omsorg og opmærksomhed.

Ungdommen skal have klubber og opholdssteder, hvor de under opsyn kan udfolde sig.

Der må ikke mangle beskyttede boliger og på plejehjem skal der være muligheder for et værdigt liv. 

Personalet i institutioner og ældreplejen må ikke være hårdt presset, så det går ud over omsorgen. 

Gitte Sorrn-Friese

49 år. Opvokset i Hørsholm og vendte tilbage sidste år. Ude godt men hjemme bedst. Jeg bor sammen med min kommende mand Peter og vores 4 sammenbragte teenagebørn.
 
Jeg arbejder til dagligt, som afdelingsleder i en daginstitution og har sideløbende uddannet mig til naturvejleder.

Mit hovedfokus er det gode børneliv og udvikling af læringsmiljøer.


Ordentlige normeringer er en nødvendighed. Færre voksne der skal bruge tid på dokumentation, møder mv. Mere selvstyring tilbage til institutionerne. 

Generelt skal der fokus på hvordan et folkeligt engagement skaber værdi i en kommune. Ejerskab og medindflydelse gælder også her.

Ungdomstilbud til de 14-17 årige, så de kan føle at Hørsholm også er en by for dem og deres sociale liv.


At være mere ambitiøse i forhold til "Vild by" og komme højere op på listen over miljøbevidste byer. Lige nu er vi nr. 49.

Thomas Kent Larsen

Thomas Kent Larsen 57 år. I forhold. Uddannet i reklamebranchen. Arbejder i dag med IT og forandringsprocesser.

Cykler meget. Og skal i gang igen med golf. Jeg har en gang lavet hole-in-one. Øvrige interesser: Politik, historie, arkitektur, natur, samfund.

Jeg flyttede til Hørsholm som 15 årig med min mor og far i 1978. Jeg føler et særligt bånd til Hørsholm, som jeg er sikker på, at nye tilflyttere kan nikke genkende til. Som ung mand på 33 år flyttede jeg tilbage til Hørsholm i 1996. Var gift i 25 år og har 2 dejlige børn som er 100% Hørsholm borgere.
Hørsholm har uden tvivl præget mine børn positivt.

 
Hørsholm er noget særligt. Vi har så meget historie. Jeg vil det bedste for Hørsholm, som skal være en by, der favner alle og på samme tid udvikler sig efter Hørsholms helt unikke DNA. En by med nærhed til vand, skov, natur og stærke sociale værdier som skal favne alle Hørsholms borgere. 

Udvikling af byen er et område hvor jeg kan bidrage. De seneste 5 år har vi betalt prisen for en uklar og manglende stillingstagen til lokalplaner. Det skaber konflikter. Konflikter skaber utryghed. osv. Denne dårlige trend skal vi have gjort op med.


Anders Kinnerup

65 år. Jeg har boet i Hørsholm siden jeg var 20 år. Har været gift i 21 år og har to dejlige sønner og seks børnebørn

Jeg har været politisk aktiv snart sagt i hele mit liv. Var bl.a. opstillet for Konservative i Hørsholm i 2005 uden at blive valgt. Jeg forlod partiet i 2010. 

Jeg vil være med til bære Socialkonservatives værdier frem og sikre, at Hørsholm fremadrettet udvikler sig i en mere grøn og miljø rigtig retning.

I 1980 blev jeg diagnosticeret med Muskelsvind og har siden levet med denne funktionsnedsættelse. 

Som menneske med handicap har jeg i særdeleshed viden og/eller interesse i følgende områder:

- Boliger, veje, stier og anlæg
- Kulturliv

- Digital forvaltning
- Deltagelse i den demokratiske proces for

  mennesker med funktionsnedsættelse

Jeg er optaget af ordentlighed og retfærdighed og vil med vores værdier bringe Hørsholm tilbage på det rette spor. Der hvor vi igen begynder at tro på fællesskabet og værdien af at opføre sig medmenneskeligt med rummelighed og empati.

Kjeld Flemming

86 år ung. Jazz musiker. Stifter af Hørsholm Jazz-kompagni. Mangeårigt medlem af Hørsholm Seniorråd og Hørsholm Frivillighedscenter.

Formand for ”Plejecenter vennerne” Hørsholm.

Medstifter af Dansk Handicap Idrætsforbund.

Er frivillig idrætsinstruktør for unge i Fredensborg Humlebæk kommune.

Brænder for kulturen og for at forbedre forholdene for enlige ældre og handicappede i Hørsholm kommune.

Ella Andersen

84 år. Uddannet pædagog. Har været Børnehaveklasseleder i 30 år.

Siden jeg gik på pension har jeg været frivillig på Aktivitetscentret Sophielund. Jeg har siddet i brugerbestyrelsen i 10 år. Været formand i 5 år og har derfor kontakt med mange.

Jeg har været domsmand og er nu Gildemester (formand) for Sct. Georgs gildet i Rungsted, hvor vi gør meget ud af det sociale. Det meste af sommeren sejler vi i vor sejlbåd.

Det er vigtigt at alle børn får en god start i livet, og alle ældre får en god alderdom, med gode institutioner.

Ib Lunde Rasmussen

75 år. Cand polit fra 1970. Har i 40 år arbejdet med fysisk planlægning globalt som konsulent.

Blev i perioden 2001 til 2005 indvalgt i kommunalbestyrelsen i Hørsholm.

Jeg er meget betænkelig over den måde Hørsholm kommunes borgmester forvalter kommunens værdier på.

Det er et helt afgørende valg Hørsholm Kommune står over for i november.