marts 11

Pejlemærker for SocialKonservative

0  KOMMENTARER

Pejlemærker for SocialKonservative

Partinavnet er godkendt af Indenrigsministeriets valgudvalg. 

Som stifter af partiet har jeg – i samarbejde med gode mennesker omkring mig – skabt nogle pejlemærker, for at beskrive hvor SocialKonservative ligger i det lokalpolitiske landskab. Her er nogle eksempler:

Hvordan skal kommunen se borgerne

 • Respekt for borgerne!  En kommune er et fællesskab. Vi borgere, som er fællesskabet, må aldrig glemme at respektere hinanden. Fællesskab og respekt er grundlæggende værdier for partiet. Hørsholm skal være et byfællesskab! 
 • Politikere skal dyrke medborgere, ikke fremprovokere modborgere. Løbende over en valgperiode, skal kommunen dyrke dialogen med borgerne. Der skal lyttes! 
 • SocialKonservative er Ikke bare et protestparti med ’nejhatten’ på. Vi vil indflydelse! Når vi kalder os SocialKonservative er det ikke fordi vi synes, at der bare skal skrues op for bevillinger på alle sociale områder. Vi har valgt det navn, fordi vi mener, at ordentlighed og en social grundholdning skal gennemsyre kommunens beslutninger.

Hvad skal borgerne forvente

 • Vi skal glæde os med dem, som kan og vil selv. Og holde hånden under dem, som ikke har de samme muligheder og evner.
 • 0-6 års-området skal opprioriteres. Højere kvalitet bl.a. ved flere uddannede pædagoger.
 • Svage borgere – ældre såvel som handicappede – skal behandles ordentligt, med respekt og værdighed. Vi kan kun løse den opgave med veluddannede medarbejdere, som virkelig vil deres arbejde. Penge er ikke alt, men her vil øgede økonomiske bevillinger gavne!
 • I Hørsholm skal vi have den nødvendige plejeboligkapacitet. Gerne suppleret med private plejehjem – et friplejehjem.
 • Det er sagt af mange forskellige. Men rigtigt. Det er ’varme hænder’, vi har brug for.
 • Friske og rørige ældre skal tilbydes udfordrende, spændende og hyggelige kommunale rammer, så de fortsætter med at være friske. 
 • Hørsholm bør have et tilbud til unge mennesker mellem 14 og 17 år, som kommunen lægger rammer til. De unge skal i høj grad selv udfylde rammerne.
 • Skolerne i Hørsholm er i top hvad angår karakterer og trivsel. Fint! Men vi må ikke hvile på ’laurbærrene’.

Hvordan skal Hørsholm udvikle sig

 • Naturligvis skal vi udvikle og forny Hørsholm. Når vi udvikler, skal vi altid huske at spørge os selv, hvordan gavner forandringerne de enkelte borgere? Hvordan gavner det Hørsholm? Hvordan fremmer det de værdier, som er kendetegnet ved Hørsholm, som vi er stolte af! 
 • Udvikling af Hørsholm må ikke være afvikling af det Hørsholm, vi kender og holder af. Vi skal passe på vores boligområders særpræg. 
 • Alt, hvad de kan blive enige om på havnen, er godt! Det de ikke kan blive enige om, det må de lade ligge. Ingen kan være tjent med en ny ’krig’ på Rungsted Havn 
 • Kommunens byggesagsafdeling må hverken opfattes som et forhindringsløb eller en ’evighedsmaskine’. En myndighed kan godt være både dialogorienteret og serviceminded – også overfor naboer til nybyggeri.
 • Hele Hørsholm skal ikke på én gang ’graves op’ til nybyggeri.
 • SocialKonservative er et miljøbevidst parti. Vi vil et godt klima til vores børn og børnebørn.

Kultur, sport, fritid og frivillighed i Hørsholm 

 • Man skal i kommunen værdsætte de ulønnede frivillige ildsjæle! 
 • Kulturlivet skal tage udgangspunkt i borgernes egne ønsker og behov. De frivillige foreninger er dem der primært skaber aktiviteterne – og ikke politikere og embedsmænd. Kommunens rolle er alene at skabe rammerne og støtte økonomisk hvor der er behov, ligesom inden for sport og fritid. Ved at bakke op om de frivillige ildsjæle, får vi mest kultur for pengene. Kultur med et folkeligt engagement der inddrager borgerne.
 • Idrætsparken er planlagt med fornyelser. Godt! Det har desværre været nedprioriteret i en del år. Renholdelse er en vigtig point!

Økonomi & organisation i Hørsholm

 • Hørsholm Kommune bør give institutioner, bestyrelser og ledere mere fri hænder. Give større mulighed for at sætte eget præg på dagligdagen. Rungsted Havn er et godt eksempel på selvstyre. Skoler, plejehjem og børneinstitutioner kunne styres på samme vis.
 • Kommunen skal have tillid til sine medarbejdere i frontlinjen og give størst mulig handlefrihed til såvel ledere af alle typer institutioner, også sagsbehandlere generelt. 
 • Det er kerneopgaven, vi skal koncentrere os om! Til stadighed skal vi have fokus på, at vi ikke unødigt konverterer timer fra social- & sundhedspersonale, pædagogiske medarbejdere og lærere til DJØF-timer, eksterne konsulenter og advokatsalær. 
 • Købmandskab og sparsommelighed i kommunal forvaltning! Er gamle begreber som absolut ikke må glemmes.
 • Skat er en nødvendighed! Men må aldrig overdrives. Pengene ligger bedst i borgernes lommer. 

Morale 😊

Dannelse! Som SocialKonservativ vil vi øge dannelse i vores samfund. Her mener vi høflighed, kultur, viden, anstændighed og ordentlighed. 

Hørsholm 07-03-2021 

Thorkild Gruelund 

Loved this? Spread the word


du kan spørge os om alt

0 of 350
0 of 350

Når du indsender et spørgsmål, bliver din email registreret hos os, og vi vil i beskedent omfang holde dig orienteret om nye tiltag hos socialkonservative. Du kan til enhver tid anmode om at få slettet dine personlige oplysninger. Det sker meget nemt med en e-mail til info@socialkonservative.dk